Notulen ALV 6 april 2021

16-4 Nieuws Hierbij kunt u de notulen doorlezen van 6 april jl.
Er zijn een aantal belangrijke zaken ter sprake gekomen.
De notulen bevatten tevens de powerpoint slides om zo een goed overzicht te geven.

Veel leesplezier!

 
16-4-2022 Algemeen Bijlage