Lidmaatschap en contributie

Bij het aangaan van een lidmaatschap bij Hockey Club Dokkum hoort een door de ALV vastgestelde jaarlijkse contributie. Voor het seizoen 2020-2021 komt dit neer op het volgende:

Categorie Jaarlijks Termijnen P/Termijn
Jeugd E, F, G (5-9 jaar) 108 euro 4 27 euro
Junior A,B,C,D (10-17 jaar) 120 euro 4 30 euro
Jong Senioren (18-25 jaar) 132 euro 4 33 euro
Senioren (>25 jaar) 144 euro 4 36 euro


Het lidmaatschap van HCD loopt van 1 juli t/m 30 juni. Wanneer het lidmaatschap niet voor 1 juni schriftelijk is opgezegd, geldt er een contributieplicht voor het hele volgende verenigingsjaar.

Een lidmaatschap dat op een ander moment dan 1 juli wordt gestart, heeft de contributie verplichting voor de resterende maanden van het verenigingsjaar.

De eerste 3 trainingen zijn gratis en gelden als proefperiode.
Peildatum is de leeftijd van het lid op 1 oktober van het lopende verenigingsjaar.
Het verenigingsjaar tevens boekjaar loopt van 1 juli 2020 - 30 juni 2021.
Meer informatie over ons huishoudelijk reglement vind je hier

Contributie inning

Vanaf dit seizoen verandert de manier van contributie innen voor HCD. Door de nieuwe samenwerking met ClubCollect wordt het versturen en het opvolgen van betalingen geautomatiseerd. Dit betekent dat je vanaf dit seizoen vanuit ClubCollect contributienota’s ontvangt via e-mail, SMS of per brief. Zo houden wij als bestuur meer tijd over voor andere belangrijke zaken rondom de vereniging. Meer informatie is te vinden op onze website: