Lidmaatschap en contributie

Bij het aangaan van een lidmaatschap bij Hockey Club Dokkum hoort een door de ALV vastgestelde jaarlijkse contributie. Deze contributie wordt ieder jaar geïndexeerd door middel van de CPI(consumenten prijs index).

Het lidmaatschap van HCD loopt van 1 juli t/m 30 juni. Wanneer het lidmaatschap niet voor 1 mei schriftelijk is opgezegd, geldt er een contributieplicht voor het hele volgende verenigingsjaar.

Een lidmaatschap dat op een ander moment dan 1 juli wordt gestart, heeft de contributie verplichting voor de resterende maanden van het verenigingsjaar. (zie hieronder)

Proefperiode:
De eerste 3 trainingen zijn gratis en gelden als proefperiode. 
Peildatum is de leeftijd van het lid op 1 oktober van het lopende verenigingsjaar.
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli 2023 - 30 juni 2024.
Meer informatie over ons huishoudelijk reglement vind je hier


Voor het seizoen 2023-2024 is de door de ALV vastgestelde contributie:
 
Categorie Jaarlijks Betaling in 1 x Per termijn
Kabouterhockey 60 euro 50 euro 12,50 euro
O8 134 euro 124 euro 33,50 euro
O9 140 euro 130 euro 35 euro
O10 152 euro 142 euro 38 euro
O12 160 euro 150 euro 40 euro
O14 164 euro 154 euro 41 euro
O16 172 euro 162 euro 43 euro
O18 180 euro 170 euro 45 euro
Senioren 18+ *
194 euro 184 euro 48,50 euro
Senioren 18+ Trim 174 euro 164 euro 43,50 euro
Trainingslid 120 euro 110 euro 30 euro
G-hockey nnb neb neb
* Senioren met reguliere competitie

Familie korting:
Vanaf het derde lid in de familie krijgt het derde lid 1 euro korting per maand. Er kan geen aanspraak meer worden gemaakt op de "betaling in 1x" korting.

Termijnen:
Indien er gekozen wordt voor het betalen in vier termijnen, zullen de betalingen plaatsvinden in: augustus, oktober, december, februari.
Mid-seizoen start:

Start na 1 december Korting op jaarcontributie Te betalen contributie
(geen termijnbetaling mogelijk)
Kabouterhockey 10 euro 50 euro
O8 40 euro 94 euro
O9 42 euro 98 euro
O10 47 euro 105 euro
O12 50 euro 110 euro
O14 52 euro 112 euro
O16 54 euro 118 euro
O18 55 euro 125 euro
Senioren 18+ * 59 euro 135 euro
Senioren 18+ Trim 54 euro 120 euro
Trainingslid 35 euro 85 euro
* Senioren met reguliere competitie

Start na 1 maart Korting op jaarcontributie Te betalen contributie 
(geen termijnbetaling mogelijk)
Kabouterhockey 20 euro 40 euro
O8 64 euro 70 euro
O9 65 euro 75 euro
O10 72 euro 80 euro
O12 78 euro 82 euro
O14 79 euro 85 euro
O16 82 euro 90 euro
O18 85 euro 95 euro
Senioren 18+ * 94 euro 100 euro
Senioren 18+ Trim 82 euro 92 euro
Trainingslid 50 euro 70 euro
* Senioren met reguliere competitie

Zaalcontributie
De zaalcontributie bestaat uit een eenmalige losse contributie voor de drie maanden december, januari en februari.

Categorie Betaling in 1 x
Kabouterhockey nvt 
O8 & O9 22,50 euro
O10 25 euro
O12 & O14 30 euro
O16 en ouder 33 euro

De betaling is een eenmalige incasso die wordt geïnd in november.Contributie inning

HCD werkt samen met ClubCollect. Hierdoor wordt het versturen en het opvolgen van betalingen geautomatiseerd. Dit betekent dat vanuit ClubCollect contributienota’s ontvangt via e-mail, SMS of per brief. Zo houden wij als bestuur meer tijd over voor andere belangrijke zaken rondom de vereniging. Meer informatie is te vinden op onze website: