Lidmaatschap en contributie

Bij het aangaan van een lidmaatschap bij Hockey Club Dokkum hoort een door de ALV vastgestelde jaarlijkse contributie. 

Het lidmaatschap van HCD loopt van 1 juli t/m 30 juni. Wanneer het lidmaatschap niet voor 1 mei schriftelijk is opgezegd, geldt er een contributieplicht voor het hele volgende verenigingsjaar.

Een lidmaatschap dat op een ander moment dan 1 juli wordt gestart, heeft de contributie verplichting voor de resterende maanden van het verenigingsjaar. (zie hieronder)

Proefperiode:
De eerste 3 trainingen zijn gratis en gelden als proefperiode. 
Peildatum is de leeftijd van het lid op 1 oktober van het lopende verenigingsjaar.
Het verenigingsjaar tevens boekjaar loopt van 1 juli 2022 - 30 juni 2023.
Meer informatie over ons huishoudelijk reglement vind je hier


Voor het seizoen 2022-2023 is de door de ALV vastgestelde contributie:
 
Categorie Jaarlijks Betaling in 1 x Per termijn
Jeugd E, F, G (5-9 jaar) 120 euro 110 euro 30 euro
Junior A,B,C,D (10-17 jaar) 138 euro 128 euro 34,50 euro
Jong Senioren (18-25 jaar) 150 euro 140 euro 37,50 euro
Senioren (>25 jaar) met competitie 160 euro 150 euro 40 euro
Trimmers 138 euro 128 euro 34,50 euro

Familie korting:
Vanaf het derde lid in de familie krijgt het derde lid 1 euro korting per maand. Er kan geen aanspraak meer worden gemaakt op de "betaling in 1x" korting.

Termijnen:
Indien er gekozen wordt voor het betalen in vier termijnen, zullen de betalingen plaatsvinden in: augustus, oktober, december, februari.
Mid-seizoen start:

Start na 1 december Korting op jaarcontributie Te betalen contributie
(geen termijnbetaling mogelijk)
Jeugd E, F, G (5-9 jaar) 40 euro 80 euro
Junior A,B,C,D (10-17 jaar) 48 euro 90 euro
Jong Senioren (18-25 jaar) 55 euro 95 euro
Senioren (>25 jaar) met competitie 55 euro 105 euro
Trimmers 40 euro 98 euro


Start na 1 maart Korting op jaarcontributie Te betalen contributie 
(geen termijnbetaling mogelijk)
Jeugd E, F, G (5-9 jaar) 70 euro 50 euro
Junior A,B,C,D (10-17 jaar) 78 euro 60 euro
Jong Senioren (18-25 jaar) 85 euro 65 euro
Senioren (>25 jaar) met competitie 91 euro 69 euro
Trimmers 75 euro 63 euro

Zaalcontributie
De zaalcontributie bestaat uit een eenmalige losse contributie voor de drie maanden december, januari en februari.

Categorie Betaling in 1 x
Jeugd E, F, G (5-9 jaar) 17,50 euro
Junior A,B,C,D (10-17 jaar) 22,50 euro
Jong Senioren (18-25 jaar) 25 euro
Senioren (>25 jaar) met competitie 26 euro
Trimmers 25 euro

De betaling is een eenmalige incasso die wordt geïnd in november.Contributie inning

HCD werkt samen met ClubCollect. Hierdoor wordt het versturen en het opvolgen van betalingen geautomatiseerd. Dit betekent dat vanuit ClubCollect contributienota’s ontvangt via e-mail, SMS of per brief. Zo houden wij als bestuur meer tijd over voor andere belangrijke zaken rondom de vereniging. Meer informatie is te vinden op onze website: