Organisatie

Meld je aan via het inschrijfformulier als vrijwilliger om iets voor onze club te kunnen betekenen.


Het volgende organigram geeft je een helder beeld van de taakverdeling van het algemeen bestuur en haar commissies.

Algemeen Bestuur
Niek Katsma Voorzitter
Marieke van Dijk Secretaris
Fons Wijbenga Penningmeester
Aly Hilboezen Bestuurslid
Juriaan van de Pol Bestuurslid
Commissie Accommodatie
Bestuur
Paulus Monsma Commissielid Algemeen
Ruerd Kuiper Commissielid Algemeen
Commissie Activiteiten
Miranda Hoogstra van Dijk Commissielid Algemeen
Timco Houkema Commissielid Algemeen
Commissie Arbitrage
Harm Swart Commissielid Algemeen
Louw Katsma Voorzitter Algemeen
Commissie Financieel & Sponsoring
Juriaan van de Pol Commissielid Algemeen
Douwe Arjen van der Schaaf Commissielid Algemeen
Marten Lutger Sijens Commissielid Kascommissie
Marit Winkel Commissielid Kascommissie
Jeugdzaken
Hinke Sijens - vd Lei Voorzitter Algemeen
vacature Secretaris Algemeen
Privacy en integriteit
Privacy en integriteit
Welmoed Kuiper - van Dijk Vertrouwenspersoon
Technisch Beleid
Bestuur
Peter van der Werf Hoofdtrainer