Organisatie

Meld je aan via het inschrijfformulier als vrijwilliger om iets voor onze club te kunnen betekenen.


Algemeen Bestuur
Niek Katsma Voorzitter
Marieke van Dijk Secretaris
Fons Wijbenga Penningmeester
Aly Hilboezen Bestuurslid
Commissie Accommodatie
Bestuur
Paulus Monsma Commissielid Algemeen
Ruerd Kuiper Commissielid Algemeen
Commissie Activiteiten
Miranda Hoogstra van Dijk Commissielid Algemeen
Timco Houkema Commissielid Algemeen
Commissie Arbitrage
Peter Egberink Commissielid Algemeen
Louw Katsma Voorzitter Algemeen
Commissie Financieel & Sponsoring
Tjerk Leijstra Commissielid Algemeen
vacature Commissielid Algemeen
Marlies Kolder Commissielid Kascommissie
Marjanna Veenstra Commissielid Kascommissie
Jeugdzaken
Hinke Sijens - vd Lei Voorzitter Algemeen
Aly Hilboezen Secretaris Algemeen
Privacy en integriteit
Privacy en integriteit
Welmoed Kuiper - van Dijk Vertrouwenspersoon
Technisch Beleid
Bestuur
Peter van der Werf Hoofdtrainer