Organisatie

Meld je aan via het inschrijfformulier als vrijwilliger om iets voor onze club te kunnen betekenen.


Algemeen Bestuur
Niek Katsma Voorzitter
Marieke van Dijk Secretaris
Wietske Dijkman Penningmeester
Commissie Accommodatie
Bestuur
Peter van Ditmarsch Commissielid Algemeen
Ruerd Kuiper Commissielid Algemeen
Commissie Arbitrage
Peter Egberink Commissielid Algemeen
Louw Katsma Voorzitter Algemeen
Commissie Financieel & Sponsoring
Tjerk Leijstra Commissielid Algemeen
Fons Wijbenga Commissielid Algemeen
Marlies Kolder Commissielid Kascommissie
Marjanna Veenstra Commissielid Kascommissie
Jeugdzaken
Jantine Hoekstra Voorzitter Algemeen
Hinke Sijens - vd Lei Secretaris Algemeen
Privacy en integriteit
Privacy en integriteit
Welmoed Kuiper - van Dijk Vertrouwenspersoon
Technisch Beleid
Bestuur
Peter van der Werf Hoofdtrainer